قرمز سبز آبي خاکستري
سالمند از اينكه نزد جوان بنشيند و از او دانش آموزد، خجالت نكشد . [پيامبر خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت